Download de Leidraad brandveilig beheer van woongebouwen 2024

Nieuws

21/2/24

Het doel van de leidraad is gebouweigenaren en gebouwbeheerders te ondersteunen bij het

door henzelf op te stellen beheersplan om een woongebouw brandveilig te houden tijdens

de gebruiksfase. De leidraad is dus geen kant-en-klaar beheersplan, maar bevat alle

ingrediënten om een beheersplan op maat te maken voor een woongebouw. Het is de

bedoeling dat gebouweigenaren en gebouwbeheerders voor elk gebouw afzonderlijk een

eigen beheersplan opstellen.

Om de gebouweigenaren en gebouwbeheerders zoveel mogelijk te helpen bij het opstellen

en uitvoeren van het beheersplan biedt de leidraad inhoudelijke ondersteuning, maar ook

inzicht in aspecten als wetgeving, verantwoordelijkheden en samenwerking voor een goed

brandveilig beheer, alsmede inzicht en kennis in brandveiligheidsaspecten zoals menselijk

gedrag, ontstaan van brand en rookontwikkeling.

De leidraad gaat uit van een brandveilig beheer van een woongebouw dat bouwkundig en

installatietechnisch voldoet aan wet- en regelgeving. De eigenaar is daarvoor

verantwoordelijk en in het geval daaraan niet wordt voldaan, zal de eigenaar het gebouw

moeten (laten) aanpassen om het in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving.

De leidraad is dus géén handleiding om een gebouw bouwkundig en installatietechnisch in

overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving. Met betrekking tot het actueel

houden van het beheersplan wordt wel ingegaan op verbouwingen tijdens de gebruiksfase

van het gebouw en hoe daar vanuit brandveiligheidsoogpunt mee om te gaan.

Producten

Life saving innovations

Toonaangevend met de modernste technologie en ontworpen om de meest betrouwbare, efficiënte en wenselijke oplossingen voor de thuisveiligheid te leveren.