Wi-Safe Gateway &
FireAngel Predict

Alles overzichtelijk en realtime
in beeld. WG1 & WG2 (2023)

Met de FireAngel WG-1-Gateway kunnen rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en alle accessoires die gebruikmaken van Wi-Safe 2, een verbinding maken met internet. De diagnostische informatie die in een individueel WS2-apparaat wordt bewaard en realtime naar een gepersonaliseerd cloudbased dashboard verstuurd. Alarmmeldingen, storingen, diagnostische gegevens; alle data wordt hier beheerd en geeft aan welke actie vereist is. Onderhoud op afstand en realtime statusrapportage van ieder afzonderlijk apparaat is vanzelfsprekend, wanneer u het nodig heeft, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Vraag bij uw installateur naar een onderhoudscontract en jaarlijkse controle als het gaat over kamergewijze verhuur, Bed & Breakfast, kinderdagverblijven en in gebouwen waarbij de functie is gewijzigd naar een woonbestemming.
Zonder internet en stroom werkt de gateway niet. Een gateway is geen brandmeldinstallatie (BMI/BMC). Alle melders in een Wi-Safe netwerk blijven altijd werken en met elkaar verbonden.
WG-2 voor B2C oplossingen.
Voor kleinere installaties gebruikt u een WG-2 met de FireAngel Connected app. Deze Gateway installeert u via de App op uw telefoon.

Hoe werkt het Wi-Safe Gateway platform van FireAngel Connect?

Brandveiligheid 24 uur per dag, 365 dagen per jaar

Met de  FireAngel WG-1-EUT Gateway koppelt uw Fireangel Wi-Safe 2 producten via internet met een app om eenvoudig vanaf een telefoon of tablet de status van uw melders controleren en een melding te ontvangen zodra de melders worden geactiveerd door bijvoorbeeld rook, hitte of koolmonoxide. In ieder Wi-safe 2 netwerk kan de WG-1-EUT worden aangesloten. Met deze gateway is het mogelijk om meldingen door te geven naar buren, zorgverleners of een meldkamer. Een efficiënte oplossing voor locaties waar een brandmeldcentrale is verwijderd of niet meer verplicht is.

Een veilige oplossing; niet alleen voor in de woning, maar ook voor bedrijven, VvE’s en studentenhuizen. Voor de installatie van een gateway neemt u contact op met een Prefeerd FireAngel Wi-Safe 2 Specialist of Certified installateur. De Gateway is een Cloud based oplossing: uw installateur krijgt inzicht in status van uw installatie waardoor onderhoud alleen uitgevoerd wordt als dit echt nodig is.

"FireAngel Predict zorgt voor een stapsgewijze verandering in de brandveiligheid.

FireAngel-Predict

"FireAngel Predict zorgt voor eenstapsgewijze verandering in de brandveiligheid. Deze unieke cloud gebaseerdesoftware registreert en evalueert in real-time mogelijke risicovolle scenario’sop basis van diverse criteria. Dit resulteert in cruciale tijdswinst envervolgacties welke branden kunnen voorkomen. Nog voordat deze beginnen.’’SteveTopham, Director of Service Support, Humberside Fire & Rescue Services.

FireAngel-Predict is slimme software in de Cloud wat op basis van historische- en real-time gegevens uit rookmelders, voorspellingen mogelijk maakt. Complexe data uit rookmelders wordt real-time en continue geanalyseerd. Dit inzicht wordt gebruikt om het risico op een toekomstige brand te bepalen. Op deze wijze wordt snel duidelijk wanneer de prediction threshold (alarmdrempel) wordt overschreden in een woning. FireAngel-Predict technologie beschermt bewoners doordat interventie in een vroeg stadium de ernstige gevolgen van brandincidenten voorkomen kunnen worden. FireAngel-Predict redt levens en beperkt schades.

Op welke wijze is ‘Predict’ ontwikkeld? 
FireAngel heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 7 miljoen rookmelders geleverd aan de Fire & Rescue Services in het Verenigd Koninkrijk. Rookmelders welke betrokken zijn geweest bij woningbranden en branden hebben geregistreerd, zijn beschikbaar gesteld door Fire & Rescue Services. Op basis hiervan zijn forensische analyses uitgevoerd. De laatste tien gebeurtenissen in de rookmelders zijn vastgelegd en waren onderwerp van analyses. Met behulp van deze gegevens is er meer kennis en inzicht verkregen in de verschillende scenario’s die in de periode voor de brand kunnen leiden tot een woningbrand. In een aanzienlijk deel van deze analyses kwam een onbekend brandscenario aan het licht. Bewoners waren zich niet bewust van eerdere activeringen van de rookmelders, terwijl bij de onderzochte scenario’s duidelijk een patroon van activering zichtbaar was.In de meeste scenario’s ging het om een sterke toename van het aantal meldingen in de periode (dagen/weken)voorafgaand aan een woningbrand. Met behulp van deze gegevens hebben onze R& D-teams een zelflerend algoritme ontwikkeld in de software van ‘Predict’om het moment te bepalen waarbij het risiconiveau op een woningbrand hetgrootst is.

De basis voor Predict

Hoe ‘’ziet’’ FireAngel Predict er uit en voor wie is het ontworpen?

Alle gegevens uit geanalyseerde rookmelders die bij een woningbrand betrokken zijn geweest, vormen de basis voor Predict en geven aan wanneer interventie gewenst is.

Met FireAngel Predict is het mogelijk om veiligheidsniveaus te verhogen juist daar waar de kans op brand het grootst is. Voor studentenhuizen, jonge ouders met kinderen, zelfstandig wonende ouderen en alles daar tussenin. Een automatische melding per email of bericht op de app met de waarschuwing voor een verhoogd niveau en daardoor meer risico op brand, stelt u al in staat om uzelf of familieleden te informeren over het belang van brandveiligheid in huis.
Omdat FireAngel Predict op de achtergrond wordt uitgevoerd om op basis van realtime gegevens, risico’s te berekenen, vereist deze service geen interactie met eindgebruikers van FireAngel Predict. Indien eindgebruikers besluiten om de voorspellingsservice meer op maat te maken, wordt FireAngel Predict geactiveerd. Via de FireAngel Connect mobiele app worden een aantal vragen beantwoordt. Op basis van deze informatie ontstaat een risiconiveau van een eindgebruiker en kan een brandrisico nauwkeuriger worden vastgesteld. Alle data en informatie ontvangen door FireAngel Predict wordt gebruikt om het risiconiveau te bepalen. Dit wordt niet aan de eindgebruiker getoond tot het moment waarop het risico van een bewoner (op basis van adres) daadwerkelijk wijzigt. FireAngel Connect stuurt een push notificatie en e-mail naar gebruikers en contactpersonen die bij de configuratie zijn ingevoerd.

De data in FireAngel Predict is volgens de AVG eisen beveiligd.
Persoonlijke data is geanonimiseerd en alleen beschikbaar wanneer zich een calamiteit voordoet.

Producten

Life saving innovations

Toonaangevend met de modernste technologie en ontworpen om de meest betrouwbare, efficiënte en wenselijke oplossingen voor de thuisveiligheid te leveren.