Hoeveel rookmelders heb ik nodig? Doe de test op Rookmelderwijzer.nl

Nieuws

20/12/23

Vanaf juli 2022 is het wettelijk verplicht om op elke verdieping van je woning een rookmelder te hebben.

Dit betekent dat op elke verdieping waar zich een woonkamer of afgesloten ruimte bevindt, ten minste één rookmelder in de vluchtroute moet worden geplaatst. Dit is meestal in de gang of overloop die naar de voor- of achterdeur leidt. De verplichting voor geldt vanaf 1 juli 2022, nu voor alle bestaande woningen.

Maar is 1 rookmelder per verdieping wel voldoende?, hoor je de melder op zolder wel of heb je meer tijd nodig om je kinderen wakker te maken? Doe nu de rookmeldertest op

Rookmelderwijzer (rookmelders.nl)

Welke rookmelders moet ik installeren?

FireAngel heeft verschillende rookmelders die kunnen worden geïnstalleerd om uw huis te beschermen. Je kunt ze hier allemaal vinden, maar we raden een van de onderstaande producten aan:


FireAngel ST-622-BNLT / ST-622-DET rookmelder met 10 jaar ingebouwde niet-vervangbare lithium batterij.

Bescherm uw huis met dit innovatieve stand-alone alarm met FireAngel's Thermoptek-sensor die een verbeterde reactie geeft op alle soorten brand. Met een verzegelde batterij van 10 jaar biedt dit alarm een veilige detectie van gevaar en een snelle, luide waarschuwing.

Lees meer.


FireAngel ST-630-DET rookmelder met 10 jaar ingebouwde niet-vervangbare lithium batterij, met optionele interlink.

Gebruik als een stand-alone melder r om snel te worden gewaarschuwd voor brand door de Thermoptek enhanced sensor. Of koppel meerdere melders met behulp van de Zigbee,Z-Wave en Wi-Safe 2 modules (apart verkrijgbaar), en wanneer men rook detecteert, zullen alle melders in het netwerk afgaan, waardoor u snel kunt reageren op brand.

Lees meer.

Moet ik een rookmelder op zolder plaatsen?

Als uw zolder een woonruimte is, moet u een rookmelder installeren in de buurt van de vluchtroute. Als de zolder wordt gebruikt voor opslag, raden we aan een hittemelder te installeren, omdat deze alarmen niet reageren op stofdeeltjes of extreme temperatuuromstandigheden.

Bekijk hier het assortiment hittemelders van FireAngel.

Kan ik extra rookmelders in mijn huis plaatsen?

Hoewel de nieuwe regelgeving één rookmelder op elke verdieping vermeldt, kunt u extra melders toevoegen voor een betere bescherming.

We raden extra rookmelders aan in uw slaapkamer en woonruimtes, evenals een hittemelder in uw keuken en garage. Als uw zolder een woonruimte is, heeft u onder de nieuwe regelgeving een rookmelder nodig bij de vluchtroute, maar als het een opslagruimte is, raden we u aan een hittemelder in de omgeving te installeren.

We raden u ook aan om koolmonoxidemelders in huis te installeren om u te waarschuwen voor de aanwezigheid van koolmonoxide in huis. Dit gas kan niet worden geroken, gezien of geproefd en is zeer gevaarlijk, met ziekte of in extreme gevallen de dood tot gevolg. Lees hier meer over koolmonoxide.


Hoe kan ik worden gewaarschuwd voor brand in mijn keuken zonder vals alarm van het koken?

Een hittemelder waarschuwt u voor gevaarlijke temperaturen in uw keuken, zonder te reageren op kookdampen zoals een standaard rookmelder. De alarmen gebruiken een thermistor om snelle temperatuurveranderingen te detecteren die meestal aanwezig zijn in kookvuren. Hittemelders kunnen ook worden geïnstalleerd in garages en zolders (indien gebruikt voor opslag), omdat ze ook niet reageren op stof zoals traditionele rookmelders.


Hoe installeer ik mijn rookmelder?

Uw rookmelder wordt voorzien van duidelijke instructies over waar het alarm moet worden geplaatst. Maar als een korte gids zie het onderstaande:


Batterij aangedreven alarmen kunnen in 3 eenvoudige stappen worden geïnstalleerd:

Voor alle installaties verwijzen wij u nog steeds naar de meegeleverde handleiding.


Zullen deze rookmelders ook koolmonoxide detecteren?

Nee – De rookmelders van FireAngel hebben sensoren die alleen rook detecteren. Om gewaarschuwd te worden voor de aanwezigheid van koolmonoxide in uw huis, raden we u aan afzonderlijke koolmonoxidemelders te installeren, volgens de installatierichtlijnen in de meegeleverde handleidingen.

Bekijk hier de range koolmonoxidemelders van FireAngel.

Verplichting om op 1 juli 2022 de rookmelders op elke bouwlaag van de bestaande bouw woning voor bouwjaar 2003 toe te passen.

Hieronder de links van de Rijksoverheid:

‘Rookmelders straks ook verplicht voor bestaande bouw’

Wijzigingen Bouwregelgeving | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl


Wat schrijft het bouwbesluit voor

Sinds 2003 is het conform het Bouwbesluit verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu een wetswijziging ingediend en deze is goedgekeurd om rookmelders ook voor bestaande bouw van vóór 2003 verplicht te stellen. Dit gaat dan al in per 1 juli 2022. Deze wetswijziging is een enorme verbetering voor de brandveiligheid in Nederland. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats: de wetgeving is te generiek om echte brandveiligheid te leveren. Iedere situatie is uniek, waardoor het huidige niveau in de wet- en regelgeving onvoldoende toereikend is. Hoe dan ook, de wijziging zal een flinke impact hebben op het beleid, de bedrijfsvoering, het budget van corporaties/beleggers en natuurlijk voor de installateurs die de melders moeten plaatsen. Een rookmelder ophangen kan de vluchttijd aanzienlijk vergroten. Belangrijk daarbij is wel dat je deze rookmelder op de juiste plek installeert en dat deze tijdig wordt onderhouden en vervangen. Ook als het gaat om een kwalitatief goede melder die voldoet aan alle normen en is gecertificeerd conform de hoogste kwaliteitseisen. Kennis van de werking van rookmelders en de technische installatie is dus absoluut een must. De besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt, moeten dus zijn voorzien van een rookmelder.

Korte opsomming van de wijzigingen

Het voorstel is op 1 juli 2022 wettelijk van kracht en dan zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanwezigheid rookmelder op iedere bouwlaag voor bestaande bouw.
 • Rookmelders dienen iedere 10 jaar vervangen te worden.
 • Er dienen vrijloopdrangers te worden toegepast bij woningtoegangsdeuren die alleen dichtvallen indien brand is gedetecteerd. Dit geldt voor nieuwe woongebouwen, en van bij verbouw en transformatie (functiewijziging).
 • De verantwoordelijkheid voor de specifieke zorgplicht voor de bouwwerkinstallatie wordt expliciet toegewezen aan de eigenaar van het bouwwerk.

Gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen

In meer detail betekent dit per maatregel het volgende:

 • (wijziging van Artikel 3.117) De aanwezigheid van een rookmelder die voldoet aan EN14604 wordt op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw verplicht gesteld in woningen.
 • De verplichting geldt voor bouwlagen met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie.
 • Dit betekent in de praktijk dat iedere verdieping van bestaande woningen van een rookmelder voorzien dient te zijn.
 • Er ontstaat dus een verschil in wetgeving tussen bestaande bouw en nieuwbouw: bij nieuwbouw blijft de wet vrijwel identiek aan het Bouwbesluit 2012: een rookmelder aangesloten op netspanning en voorzien van een back-up batterij.
 • In tegenstelling tot nieuwbouw worden er geen eisen gesteld aan de projectering en doorkoppeling van de rookmelders.
 • Ook hoeven de rookmelders niet te zijn aangesloten op de elektrische voorzieningen. Volstaan kan worden met rookmelders op batterijen.
 • Rookmelders die in de handel zijn, moeten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de productnorm EN 14604.
 • Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 (zie uitleg bij de derde wijziging hieronder).
 • De betreffende rookmelders moeten een levensduur hebben van 10 jaar. Dit betekent dat iedere tien jaar de rookmelder moet worden vervangen.

Aan artikel 4.218 wordt een lid toegevoegd, luidende:

Een toegangsdeur van een woonfunctie is alleen zelfsluitend bij brand in de woonfunctie of het woongebouw waarin de woonfunctie is gelegen.

 • Op verzoek van diverse leden van het overlegplatform bouwregelgeving, waaronder de brandweer, wordt de eis dat woningtoegangsdeuren in nieuwe woongebouwen zelfsluitend moeten zijn aangepast. Verplicht wordt dat zogenaamde vrijloopdrangers worden toegepast. Reguliere deurdrangers zijn belemmerend in het dagelijkse gebruik en worden daardoor in de praktijk vaak onklaar gemaakt door gebruikers.
 • Deze vrijloopdrangers worden alleen geactiveerd bij brand. Er zijn hierbij verschillende mogelijkheden. De vrijloopdranger kan worden geactiveerd door een rookmelder in de woning, door een rookmelder in de gemeenschappelijke verkeersruimten of door een rookmelder die geïntegreerd is in de dranger. Het vierde lid geeft een functionele omschrijving en het is aan een opdrachtgever of bouwer een keuze te maken voor een specifieke oplossing.
 • Het onderhouden van de dranger en rookmelder valt onder de zorgplicht van artikel 2.6 (zie uitleg hieronder).

(Wijziging van Artikel 2.6 (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)

Waar eerder alleen beschreven werd dat de bouwwerkinstallatie moest voldoen aan leden a., b. en c. wordt dit nu specifiek toegewezen aan de eigenaar. De eigenaar van het bouwwerk of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan dat bouwwerk draagt er zorg voor dat een krachtens de wet aanwezige bouwwerkinstallatie:

 • a. functioneert in overeenstemming met de op die installatie van toepassing zijnde regels;
 • b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en
 • c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Producten

Life saving innovations

Toonaangevend met de modernste technologie en ontworpen om de meest betrouwbare, efficiënte en wenselijke oplossingen voor de thuisveiligheid te leveren.